Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ NA­VZDORY PŘEKÁŽKÁM.

01.04.2020

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku.

Při automatizaci výroby dílů pomáhala firma Hermle a prokázala: Různé tolerance a choulostivé povrchy nemusí být kritériem pro vyloučení bezobslužného obrábění.

Firma Piesslinger je jedním z nejstarších provozů v Rakousku. Její kořeny sahají až do kovárny kos, která byla založena v hornora­kouském Mollnu v roce 1553. Dnes je rodinná společnost s více než 400 zaměstnanci specialistou na hliníkové komponenty a po­vrchové technologie

V divizi hliníkových komponent se přibližně 90 zaměstnanců za­bývá hlavně tím, že mechanicky dále zpracovává hliník na profilové a plechové základně. Zákazníci pocházejí z oblasti sanitární, zdra­votnické techniky, sportu a audio systémů. „Působíme převážně v odvětví s vysokými cenami – velké zakázky tedy zahrnují maxi­málně 100 000 kusů ročně, přičemž typické výrobní dávky se po­hybují od 200 do 1 000 kusů,“ vysvětluje Roland Hackl, vedoucí divize hliníkových součástí ve firmě Piesslinger. Za absolutně nej­silnější stránku považuje rozsáhlé výrobní možnosti, počínaje třís­kovým obráběním přes ražení, ohýbání nebo ohraňování, až po ná­sledné zpracování povrchu, jako je broušení, leštění nebo kartáčování, práškové nástřiky nebo eloxování.

 

PROJEKT AUTOMATIZACE PRO ZAJIŠTĚNÍ LOKALITY

Společnost Piesslinger chtěla přibližně před třemi lety zahájit auto­matizovanou výrobu dílů, aby zůstala konkurenceschopná v ob­lasti mechanického obrábění. „Cílem tedy bylo umožnit hospodár­nější výrobu určitých plechových nebo profilových dílů pomocí automatizace třískového obrábění a zároveň efektivně využít nové obráběcí centrum,“ vysvětluje Hackl. Výzvou tedy nebyly jen malé počty kusů. „Jako velký problém v našem projektu se ukázalo to, že právě u našich extrudovaných profilů máme tolerance ± 5/10 milimetru. Díly však musí být nakonec vyfrézovány s přesností na ± 1/10 milimetru. Tyto rozdíly v toleranci musely být zmírněny vhodnými přípravky a inteligentní koncepcí upnutí, “vysvětluje ve­doucí divize.

Hermle přesvědčila Piesslingera sofistikovanou koncepcí založenou na standardních řešeních: stroj C 42 U, automatizovaný robotic­kým systémem RS 2. „Rozhodující byla také dobrá koncepce ser­visu s vysokou dostupností náhradních dílů a flexibilní kompletní řešení z jednoho zdroje“, vysvětluje Roland Hackl. Kromě toho se celé spektrum dílů u firmy Piesslinger dokonale hodí do nového ře­šení Hermle. Hodí se tak dobře, že obráběcím centrem prochází ne­jen pět specifikovaných produktů, ale již i další díly. „Obecně mů­žeme na stroji Hermle C 42 U vyrobit asi 70 až 80 procent našich součástí. Naše výrobní strategie se v současné době postupně pře­souvá směrem k automatizaci – proto uvažujeme o rozšíření sys­tému o další stroj C 42“, spokojeně dodává Hackl.

CÍLE VÍCE NEŽ SPLNĚNÉ

Ve firmě Piesslinger nyní plně využívají obráběcí centrum dodané v březnu 2019 a do nové výrobní koncepce přenášejí stále více kom­ponent. „Pro nás je milníkem nový závod. Podařilo se nám udělat velký krok do budoucnosti a zajistit automatizovanou výrobu dílů, která zase naopak posílí naši lokalitu, “zdůrazňuje Roland Hackl.

up
arrow up

Cookies

Tyto webové stránky používají cookies pro optimalizaci funkce prohlížeče.

Veškerá videa, uložení Vaší volby pod "Customize" a možnosti lokalizace Vaší polohy jsou k dispozici jen s cookies.

Informujte se, jak používáme cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

přijmout cookies