Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ NA­VZDORY PŘEKÁŽKÁM.

01.04.2020

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku.

Při automatizaci výroby dílů pomáhala firma Hermle a prokázala: Různé tolerance a choulostivé povrchy nemusí být kritériem pro vyloučení bezobslužného obrábění.

Firma Piesslinger je jedním z nejstarších provozů v Rakousku. Její kořeny sahají až do kovárny kos, která byla založena v hornora­kouském Mollnu v roce 1553. Dnes je rodinná společnost s více než 400 zaměstnanci specialistou na hliníkové komponenty a po­vrchové technologie

V divizi hliníkových komponent se přibližně 90 zaměstnanců za­bývá hlavně tím, že mechanicky dále zpracovává hliník na profilové a plechové základně. Zákazníci pocházejí z oblasti sanitární, zdra­votnické techniky, sportu a audio systémů. „Působíme převážně v odvětví s vysokými cenami – velké zakázky tedy zahrnují maxi­málně 100 000 kusů ročně, přičemž typické výrobní dávky se po­hybují od 200 do 1 000 kusů,“ vysvětluje Roland Hackl, vedoucí divize hliníkových součástí ve firmě Piesslinger. Za absolutně nej­silnější stránku považuje rozsáhlé výrobní možnosti, počínaje třís­kovým obráběním přes ražení, ohýbání nebo ohraňování, až po ná­sledné zpracování povrchu, jako je broušení, leštění nebo kartáčování, práškové nástřiky nebo eloxování.

 

PROJEKT AUTOMATIZACE PRO ZAJIŠTĚNÍ LOKALITY

Společnost Piesslinger chtěla přibližně před třemi lety zahájit auto­matizovanou výrobu dílů, aby zůstala konkurenceschopná v ob­lasti mechanického obrábění. „Cílem tedy bylo umožnit hospodár­nější výrobu určitých plechových nebo profilových dílů pomocí automatizace třískového obrábění a zároveň efektivně využít nové obráběcí centrum,“ vysvětluje Hackl. Výzvou tedy nebyly jen malé počty kusů. „Jako velký problém v našem projektu se ukázalo to, že právě u našich extrudovaných profilů máme tolerance ± 5/10 milimetru. Díly však musí být nakonec vyfrézovány s přesností na ± 1/10 milimetru. Tyto rozdíly v toleranci musely být zmírněny vhodnými přípravky a inteligentní koncepcí upnutí, “vysvětluje ve­doucí divize.

Hermle přesvědčila Piesslingera sofistikovanou koncepcí založenou na standardních řešeních: stroj C 42 U, automatizovaný robotic­kým systémem RS 2. „Rozhodující byla také dobrá koncepce ser­visu s vysokou dostupností náhradních dílů a flexibilní kompletní řešení z jednoho zdroje“, vysvětluje Roland Hackl. Kromě toho se celé spektrum dílů u firmy Piesslinger dokonale hodí do nového ře­šení Hermle. Hodí se tak dobře, že obráběcím centrem prochází ne­jen pět specifikovaných produktů, ale již i další díly. „Obecně mů­žeme na stroji Hermle C 42 U vyrobit asi 70 až 80 procent našich součástí. Naše výrobní strategie se v současné době postupně pře­souvá směrem k automatizaci – proto uvažujeme o rozšíření sys­tému o další stroj C 42“, spokojeně dodává Hackl.

CÍLE VÍCE NEŽ SPLNĚNÉ

Ve firmě Piesslinger nyní plně využívají obráběcí centrum dodané v březnu 2019 a do nové výrobní koncepce přenášejí stále více kom­ponent. „Pro nás je milníkem nový závod. Podařilo se nám udělat velký krok do budoucnosti a zajistit automatizovanou výrobu dílů, která zase naopak posílí naši lokalitu, “zdůrazňuje Roland Hackl.

up
arrow up