Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

KAŽDÉ POTRUBÍ MÁ SVÉHO JEŽKA.

01.04.2020

Firma ROSEN vyvíjí inspekční zařízení pro potrubí.

Variabilní těsnicí prvky umožňují inspekčnímu ježkovi průchod potrubím různých rozměrů.

Cílem investice do čtyř obráběcích center C 42 U od firmy Hermle s jedním robotickým řešením automatizace bylo umožnit rychlejší a flexibilnější výrobu ve vlastní firmě. Systém přesvědčil, takže firma Hermle později instalovala stejnou kombinaci ještě jednou.

„Konečně u nás jde hlavně o data“, vysvětluje Nico Goolkate, Al­ternative Manager Shop Floor Machining u společnosti ROSEN Technology and Research Center GmbH. Míněna jsou naměřená data, shromážděná technologicky náročnými inspekčními a čisti­cími písty, takzvanými ježky. Tato zařízení jsou hlavním předmě­tem činnosti skupiny ROSEN a téměř kompletně se vyvíjejí a vy­rábí v centrále v Lingenu (Ems) Rodinná společnost byla založena v roce 1981. Dnes firma Rosen se 3 300 zaměstnanci působí ve více než 120 zemích a vyvíjí inspekční řešení pro potrubí a odpo­vídající měřicí přístroje.

 

Další čtyři stroje C 42 U budou brzy propojeny robotickým systémem RS 2 L.

VÝZVA: RYCHLEJŠÍ A FLEXIBILNĚJŠÍ VÝROBA

„Vertikální rozsah výroby je v současné době 85 až 90 procent,“ vysvětluje zástupce vedoucího výroby Johannes Bolmer. Velmi k tomu přispívá osm 5osých obráběcích center od společnosti Her­mle AG s připojenou automatizací. V roce 2016 to však vypadalo jinak: „Stáli jsme před úkolem zvýšit produkci se stejným počtem zaměstnanců. Zároveň by naše výroba měla být rychlejší a flexi­bilnější. “Protože inspekční a čisticí ježci se vyrábí na zakázku Náhradní díly i nová inspekční zařízení však musí být k dispozici v krátké době. Dosavadní výroba na stávajících samostatných strojích – včetně C 20 od Hermle – sice splňovala vysoké poža­davky na kvalitu a přesnost, ale neposkytovala dostatečnou ka­pacitu.

zleva doprava Andreas Härtter (HPV Hermle Vertriebs GmbH) s Michaelem Schnittkerem (Process Professional FTY), Daniel Geers (Teamlead Automation), Nico Goolkate (Alternative Manager Shop Floor Machining) a Johannes Bolmer (Process Professional) ze společnosti ROSEN Technology and Research Center GmbH

„Na jednom veletrhu představila firma Hermle svá automatizační řešení. Tato prezentace splňovala požadavky našeho hledání“, vzpomíná Goolkate. Co ho a jeho tým přesvědčilo: Automatizační řešení často ke svým strojům kupují výrobci frézovacích strojů, čímž se však nevytvoří jednotný systém. „Oproti tomu firma Her­mle, jako kompletní dodavatel, splňuje naše požadavky: Vše po­chází z jediného zdroje, takže se o nás tato firma od začátku do konce nepřetržitě a kompetentně stará“, zdůrazňuje vedoucí vý­roby. „Firma Hermle nám nabídla přesně to, co jsme v té době po­třebovali.“

V roce 2016 to byla čtyři 5osá obráběcí centra typu C 42 U, která jsou pomocí robotického systému RS 2-L propojena do plně inte­grované flexibilní výrobní buňky. Softwarové řešení Soflex pořizuje strojová a provozní data, organizuje dostupnost provozních pro­středků a přebírá podrobné plánování a řízení zakázek. Program komunikuje jak s obráběcími stroji, tak i s interním firemním sys­témem CAD/CAM a ERP.

ZE ČTYŘ JE TO NYNÍ OSM

Ve firmě ROSEN doufali, že automatizace ztrojnásobí jejich výkon. Toto očekávání však bylo překonáno, takže odpovědní pracovníci vy­projektovali vyšší vývojový stupeň – další čtyři stroje C 42 U s ro­botickým systémem RS 2-L a regálovou věží. Dalším rozhodujícím faktorem byla neomezeně vysoká přesnost a kvalita frézovaných dílů a spolupráce s výrobcem stroje. „Hermle nám vždy ochotně naslouchá, kompetentní servis byl vždy rychle na místě“, pochva­luje si vedoucí výroby.

Dnes probíhá proces hladce: Kreativní nápady vznikají v úzké spolupráci mezi inovačním centrem a výrobou. Konstrukce po­mocí programování CAD/CAM přenáší návrhy do strojů Hermle. Následující den je objednaná součást připravena pro čisticího ježka, který může okamžitě zajistit bezproblémový a efektivní provoz zařízení.

up
arrow up