Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

" AUTOMATIZACE JIŽ OD 1 KUSU – TO JE EXTRA TŘÍDA."

01.04.2020
zleva doprava Benjamin Schuh (HPV Hermle Vertriebs GmbH) a Markus Gräf (vedoucí vývoje procesů) a Bastian Girg (vedoucí marketingu + komunikace) ze společnosti Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH.

Tvarovací frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích nástrojů.

Výrobce nástrojů a strojů Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného pomocí robota.

Technologický průkopník ve výrobě nástrojů a strojů se vyvinul z řemeslné výroby tvářecích nástrojů, kterou Siegfried Hofmann za­hájil v roce 1958 ve svém zahradním domku. Mezitím je společnost Lichtenfelser vedena již třetí generací Stefana Hofmanna a nabízí komplexní řešení, od vstřikovacích nástrojů až po úplnou automati­zaci procesu vstřikování.

 

 

Obsluhující stroje Kevin Stark je odpovědný za osazování nástrojů a obrobků a za kontrolu výsledků měření.

BEZCHYBNÝ TOK DAT VE VÝROBNÍM PROCESU

„Pro nás je důležité udržet se na technologické špičce“, vysvětluje Markus Gräf, vedoucí vývoje procesů u společnosti Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH. Jak při výrobě strojů, tak i při výrobě nástrojů je hnacím motorem téma automatizace. Zní to triviálně, ale není to tak jednoduché, protože výroba forem je ve skutečnosti čistým řemeslem. „Tvářecí nástroje jsou zpravidla unikáty, kterých vyrábíme jen jeden, maximálně dva kusy. Toto automatizovat je velká výzva“, zdůrazňuje Gräf. Společnost tomuto „mamutímu úkolu“ úspěšně čelí již několik let: Je-li po vyprojektování objed­nán nový tvářecí nástroj, přiřadí centrální systém MES různým pracovištím data nezbytná pro příslušné kroky obrábění. Organi­zuje rovněž zpětný tok dat například z provedených měření, tato data jsou automaticky hlášena zpět do systému – prakticky jsou tak vyloučeny překlepy.

Aby bylo možné optimalizovat i třískové obrábění tvarovaných vý­lisků, investoval Hofmann v roce 2013 do dvou strojů C 50 U spo­lečnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, které jsou automati­zované pomocí robotického systému RS 3. „Na strojích Hermle vyrábíme již 20 let a víme, že se můžeme spolehnout na přesnost, stejně jako na servis a technickou podporu“, vysvětluje Markus Gräf.

Markus Gräf je si jistý: „Na trhu není mnoho strojů,
které dokáží tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“

AUTOMATIZACE PRO VYSOCE PŘESNÉ JEDNOTLIVÉ DÍLY.

Když chtěla společnost Hofmann v roce 2017 dále rozšířit své vý­robní kapacity, odpovědní zástupci se proto znovu rozhodli pro au­tomatizační řešení Hermle: Lineární linku s robotem a čtyři stroje C 42 U. „Přesně se nám hodí do haly“, vtipkuje vývojový manažer a vysvětluje, že 5osá obráběcí centra mají vzhledem k velikosti stroje největší pojížděcí dráhu a ideálně se hodí pro celé spektrum dílů. „Kromě toho na trhu není mnoho zařízení, která dokáží tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ A to je důležité. Protože na čtyřech strojích C 42 U se provádí pouze finální obrábění vytvrze­ných tvarovaných výlisků. „Tento krok trvá jednu až 50 hodin, a proto potřebujeme stroj, který po dlouhou dobu udrží konstantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je teplota nebo použité chladicí mazivo“, zdůrazňuje Gräf.

I když on a jeho tým věděli, co mají očekávat, výsledek je překva­pil. Systém RS-L uvolnil více ka­pacity, než se očekávalo. Čtyři stroje C 42 U na­víc pracují zčásti až dvakrát rych­leji než starší stroje – a to tak přesně, že Hof­mann musí pro­vádět podstatně méně dokončo­vání. K tomu se musí připočítat časová úspora dosažená auto­matizací. „Teď už nás brzdí jen osazování“, poznamenává Markus Gräf na závěr.

up
arrow up