Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

08.04.2019
zleva doprava Norbert Wieland (prodej boxmaker a marketing, Horstmann Maschinenbau GmbH), Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH), Christian Wensing (vedoucí výroby u firmy Horstmann Maschinenbau GmbH), Oliver Steinbach (obsluha stroje C 42 U u firmy Horstmann Maschinenbau GmbH). 

Plně automatizovaná zakázková výroba

Rychlost a kvalita jsou vlastní deklarované cíle, kterých chce strojírenský podnik Horstmann docílit pomocí nového 5osého obráběcího centra Hermle. Důležitou roli přitom hraje automatizační řešení HS flex.

Firma Horstmann Maschinenbau GmbH, založená v roce 1979, stojí dnes na čtyřech pilířích: zakázkové výrobě, speciálním strojírenství, skladovém a přepravním systému a oblasti obalových materiálů. Vstup do obalového průmyslu provedla společnost teprve před několika lety v souvislosti s vývojem obalů boxmaker. Za tím vězel nápad: Místo předzásobení přepravními kartony bude stroj na řezání kartonů vyrábět individuální obaly "just in time". 

Řízení pochází od firmy Heidenhain (typ TNC 640) a je díky rozhraní HSCI a EnDat naprosto digitální.  

Cesta k automatizaci

Jednotlivé díly pro boxmaker vyrábí firma Horstmann sama: Zpočátku na 3- a 4osých strojích bez automatizace. Pro optimalizaci procesů zavedl Klaus Horstmann, ředitel firmy Horstmann Maschinenbau GmbH, nejprve upínací systém s nulovým bodem. Pomocí následného přesunutí programování od stroje do kanceláře připravil podnikatel své zaměstnance na automatizaci. Koncem března 2018 provedl Horstmann tento krok: Po důkladné analýze a rešerši si u firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG objednal 5osé obráběcí centrum C 42 U s manipulačním systémem HS flex. Upínací plocha naklápěcího otočného stolu s nosností 450 kilogramů má průměr 440 milimetrů. Vysoké nároky na přesnost splňuje i šnekový pohon, který spolehlivě zabrání torzi hřídele na stroji. Pojížděcí dráha je 800 milimetrů ve směru X a Y a maximálně 550 milimetrů ve směru Z. Při obrábění může mít stroj C 42 U díky přídavnému zásobníku přístup až ke 192 nástrojům. "Pro nás byl rozhodující celý balík – stroj, manipulátor, nástroje, servis a podpora", zdůvodňuje Horstmann investici.

Navíc nás o tom přesvědčily možnosti použití: "Potřebovali jsme mít možnost, abychom mohli výrobu podle poptávky po obalech boxmaker přerušit kvůli naléhavým výrobním zakázkám našich zákazníků", vysvětluje ředitel firmy.

Horstmann využívá stroj C 42 U mimo jiné pro výrobu součástí aktuálně potřebných pro své speciální stroje.

Bezpečná celková koncepce

Kromě flexibility je u strojírenského podniku, který se snaží předcházet chybám pomocí standardizace, simulace a kontrolního měření velmi důležitá i bezpečnost procesů. Délku i polohu obrobku kontroluje stroj C 42 U automaticky před obráběním. "Pokud něco nesouhlasí, paleta se zablokuje a vymění za jinou zakázku", vysvětluje vedoucí výroby Christian Wensing. "Přídavné měřicí cykly stojí sice čas, ale slouží bezpečnosti a přesnosti. Ty jsou pro nás mimořádně důležité", vysvětluje Horstmann.

I když je téma automatizace ve firmě Horstmann relativně nové, pan Wensing už umí maximálně využívat možnosti, které stroj Hermle C 42 U poskytuje: "Výrobní časy jsou plně automaticky hlášeny ze stroje přímo do systému ERP. Můžeme tak ideálně změnit nasazení stroje." Doplňkový nástroj řízení HIMS (Hermle Information Monitoring System) ukazuje aktuální stav stroje a informace o událostech zasílá e-mailem. Obráběcí centrum je tak již několik měsíců po uvedení do provozu v 16hodinovém pracovním dnu vytíženo až na 90 procent.

Tento úspěch je třeba připsat i podpoře Hermle. "Servis je jedinečná prodejní nabídka", pochvaluje si spolupráci Klaus Horstmann. "Díky tomuto projektu jsme mohli realizovat mnoho našich vizí."

up
arrow up